Home Phone Cart0
white sofa chair near fireplace

Er vedfyring miljøvennlig?

Vedfyringssesongen er på trappene igjen, og like sikkert som julekvelden på kjerringa, så dukker det opp spørsmål og meninger om vedfyring.

Er vedfyring miljøvennlig? Er det klimavennlig? SINTEF har gjennom flere tiår bidratt til å gjøre vedfyring stadig mer klima- og miljøvennlig og alle nye vedovner solgt i Norge fra 1998 er såkalt rentbrennende ovner, og tilfredsstiller gjeldende krav til både sikkerhet og utslipp.

Hva kan du gjøre: Bytt ovn

Klimagassutslippet fra vedovner, i all hovedsak metan/CH4, og effekten av mulige tiltak for å redusere utslippene har nylig blitt analysert av Klimakur 2030. Gamle vedovner byttes jamt og trutt ut med moderne ovner, som bidrag til raskere reduksjon av klimagassutslipp. Klimakur 2030 foreslår forsert utskifting av gamle ovner.

Har du en gammel vedovn så vit at ved å skifte den ut med en ny ovn, så gjør du miljøet en stor tjeneste. Merk at det er stor forskjell mellom en gjennomsnittlig ny ovn og de beste nye ovnene, så det er viktig å velge riktig ovn med lavest mulig utslipp.

Hva kan du gjøre: Fyr riktig!

Vedfyring i Norge er en urgammel tradisjon, og er selv i dag en meget viktig oppvarmingskilde i de tusen hjem og en kilde til kos og hygge i mange flere.

Når naboen fyrer opp og røyklukta kjennes godt, kan nok miljøvennligheten betviles, men i praksis kan det være mange grunner til denne røyklukta, og ofte er den menneskelige faktor sterkt involvert. Din kjære vedovn er nemlig et lite fyringsanlegg, hvor du er både fyrbøter og kontrollsystem. Hvis disse svikter så går det fort galt, og miljøvennligheten kan med rette betviles.

Parallelt med å bidra til å gjøre vedfyring stadig mer miljøvennlig har SINTEF også bidratt til informasjonsspredning om hvordan man skal fyre optimalt og hva man ikke bør gjøre. I den 18 sekunder lange filmen under får du tips til miljøvennlig fyring i peisen.

Kilde: Sintef

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *